O certyfikacji OCPJP

 

OCPJP to zwyczajowy skrót używany dla określenia certyfikatu - certyfikatu Oracle Certified Professional, Java SE Programmer - wydawanego przez firmę Oracle. Certyfikat OCPJP – z założenia – ma być potwierdzeniem wysokiego poziomu umiejętności i profesjonalizmu w zakresie programowania w języku Java.

Kolejnym wersjom języka Java odpowiadają kolejne, tak samo numerowane, wersje certyfikatów. Np. certyfikat OCPJP 6 potwierdza gruntowną znajomość języka Java i biblioteki standardowej w wersji 6 (Java SE 6). Aby uzyskać certyfikat OCPJP 6 należy zdać stosowny egzamin, oznaczony identyfikatorem 1Z0-851.

Egzamin certyfikacyjny ma formę testu wielokrotnego wyboru (choć niektóre pytania mogą wymagać np. poukładania fragmentów kodu, nie tylko wyboru opcji A, B, C, D…). Składa się on z 60 pytań a limit czasowy na jego rozwiązanie to 150 minut. Aby zaliczyć trzeba uzyskać co najmniej 61% punktów, tak więc należy w pełni poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 37 pytań. Liczba pytań, czas trwania egzaminu oraz wymagany procent poprawnych odpowiedzi zmieniają się jednak co jakiś czas. Aktualne informacje dostępne są na stronie informacyjnej Oracle Certification Program.

By móc przystąpić do egzaminu (w wersji 6) nie trzeba posiadać żadnych innych certyfikatów, tj. nie ma żadnych warunków wstępnych dopuszczenia do egzaminu. Natomiast posiadanie certyfikatu OCPJP lub jego poprzednika, tj. certyfikatu SCJP (Sun Certified Programmer for the Java Platform, Standard Edition) jest warunkiem wstępnym do przystąpienia do egzaminów dla certyfikatów specjalistycznych, takich jak Oracle Certified Expert, Java EE Web Component Developer (OCEWCD) czy Oracle Certified Expert, Java EE Web Services Developer (OCEWSD).